+381 (0) 11 3555 047

Korisnički servis: Požeška 154-156

News

Sertifikat 27001:2013

CL_27_450x332.jpg

 

Poštovani korisnici naših usluga,
 
Sa ponosom Vas obaveštavamo da je ProMobi servisni centar, pored postojećeg sertifikata ISO 9001:2008, uspešno prošao eksternu proveru i serfikaciju svog Sistema za upravljanje bezbednošću informacija (ISMS) prema standardu ISO 27001:2013. Ovim sertifikatom, potvrđeno je da je naš sistem upravljanja bezbednošu informacija usklađen sa međunarodnim zahtevima i praksom.
 
Usvajanjem i primenom ovog standarda, svoje korisnike smo želeli da uverimo da cenimo vrednost i čuvamo integritet informacija, kako svojih, tako i informacija koje dobijamo od svojih korisnika.
 
I u narednom periodu, ProMobi servisni centar ostaće dosledan svojim ciljevima, a to su: najviši kvalitet u pružanju usluga i stalno unapređenje poslovanja kroz inovacije i podizanje standarda u našoj oblasti poslovanja.